CARRASCA

Nombre: CARRASCA
Categoría: 4
Destino: Aceite
País: PORTUGAL

Geografía de Cultivo:

Producto:

Otros Datos:


Posible clon local o ecotipo de Carrasquenha